Lleis d’educació

El nostre sistema educatiu es basa en tres Lleis d’Educació. La darrera Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQUE) i el text consolidat de les anteriors: Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) i Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE)

 

Anuncios

Ed. Emocional

Enguany  és el segon curs que hem estat treballant les emocions. El grup recorda d’una forma especial un video amb  el qual vam treballar la tristessa. Este video es de Nuria Sánchez Romanos Método NSR para la Educación Emocional

https://www.youtube.com/watch?v=7YS9-lDQnEw&list=RD7YS9-lDQnE

w

Reial Decret 562/2017, de 2 de juny.

En el BOE del dia 3 de juny, s’ha publicat el Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, d’acord amb allò disposat en el Reial Decret-Llei  5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari de implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf

El meu esboç

En principi, este projecte seria un bloc educatiu on poder parlar d’allò que fem a l’aula. Al treballar amb xiquets es produeixen diàriament moltes anècdotes que m’ agradaria compartir amb les famílies, i que per falta de temps, sembla una faena impossible.

Eixe és el principal objectiu del bloc, apropar les famílies a l’aula o la mestra a casa, quasi, quasi com si els alumnes s’emportaren la mestra en la motxilla.

També m’agradaria que funcionara com a un banc de recursos, on puga centralitzar els que utilitze en la meua faena diaria.

El mapa mental que serveix com a planificació del meu bloc és el següent:

https://www.goconqr.com/es-ES/p/8928198

Ja quasi està.

Estem a Xàtiva, en la 3º sessió presencial del curs de creació d’un bloc com a recurs educatiu, i sóc incapaç de teclejar res sense llegir-me i rellegir-me els tutorials que ens ha lliurat el mestre.

Arribarà el dia que puga publicar alguna cosa sense repassar una i altra volta els papers?

Espere que si, i que siga abans de la jubilació!